זנים

 

טיפוסי אשכוליות

סנרייז

אשכולית לבנה

פומלית

פומלו לבן

טיפוסי תפוזים

מיני טבורי שונים

שמוטי

ולנסיה

תפוז אדום

טיפוסי קליפים

סנטינה

מיכל

מנאולה

מירב

אודם

אורה

אור

מורקוט

ירקות