לקוחות

 

לקוחות החברה הם קניינים בארץ ובחול. בארץ, עובדת החברה ישירות מול מרכזים לוגיסטיים של רשתות השיווק הגדולים ומול משווקים עצמאיים בשווקים הסיטונאיים בערים הגדולות בישראל.

 

בחו"ל עובדת החברה מול סיטונאים ויבואנים, בעיקר בשווקי אירופה ורוסיה.