השוק המקומי

 

תוצרת החברה נקטפת ונאספת בשדה ע"י עובדי החברה וע"י המיכון המתקדם של החברה , חלקה נשלח ישירות מהשדה לשווקים וחלקה עובר לבית האריזה בו ביום, לטיפול הנדרש לכל זן. שטיפה לפי הצורך ואריזה בסוגי אריזות שונים לפי דרישות הלקוחות.

 

מיכלי דולב ייחודיים, משמשים את החברה להובלה, ואחסון התוצרת החקלאית של החברה לאורך כל השנה.

 

ייצוא

 

החברה משווקת את תוצרתה תחת המותג " AGRITAN  בשווקי הייצוא.

החברה פועלת בשיתוף עם  חברת מהדרין תנופורט לשיווקי הייצוא של חלק מתוצרת ההדרים שלה.