מה במתחם?

 

מתחמי העיבוד של החברה:

 

מתחם גידולי השדה, הנמצא באיזורי הקיבוצים והמושבים בדרום, מרכז את כל הפעילות הקשורה בגידול התוצרת החקלאית.

במתקנים אלו נמצאים מירב כלי העיבוד, קומביינים ייחודיים לכל מין וכל הכלים להובלה ואחסון של הגידולים.

 

לחברה כמה כלים מיוחדים שפותחו עפ"י היידע של אנשיה, בין היתר לאסיף תירס מאכל, ולאסיף בצל

לחברה ציוד לשינוע התוצרת משטחי הגידול, כלים יעודיים, מיכלי אחסון, משאיות הובלה.

 

מתחם בית האריזה והקרור:

 

מתחם בית האריזה מכיל 2 מערכי אריזה מתקדמים.

מערך מדור ישן המשמש בין היתר לאריזה והטיפול בפירות גדולים במיוחד כמו פומלו.

מערך אריזה חדש, מהמתקדמים בארץ שהוקם ע"י חברה מחו"ל בשיטת Turn Key Project. במערך זה ממיינים באופן אלקטרוני ואוטומטי של מירב סוגי פירות ההדר.

 

מערך הקרור כולל חדרים לאיחסון תוצרת במשטחים וכן חדרים להקפאה עמוקה ב מינוס 18 מעלות.

 

מערך קירור:

 

ברשות החברה בית קרור מודרני ביותר, המכיל מערך אחסון ייחודי. בתוכו ניתן לאחסן עד כ 5000 משטחים או 12000 מיכלי דולב. בית הקרור משמש לאחסון תוצרת של החברה , המגודלת לתקופות ארוכות וממנה יוצאים לאחר מכן מיני הפרי או הירק לשיווק ישיר או לאריזה.

 

בבית הקרור חדרי אחסון להקפאה עמוקה במשטחים.

 

כמו כן נמצאים באתר:

 

מערך שטיפה ואריזה לסלק וללפת

מערך אריזה לתירס [ארוז ועלים]

מערך אריזה לבצל

מערך אריזה לברוקולי.