Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

תעשיות תוצרת חקלאית אביטן בני בע"מ


החברה נוסדה בשנת 2004. עם הקמתו של בית אריזה חדיש. לפני כן נקראה החברה ע"ש הבעלים בני אביטן, חקלאי ובן למשפחת חקלאים ממושב ניר עקיבא בצפון הנגב.

 

לחברה ולעומד בראשה ניסיון בגידול, אריזה ושיווק ב30 השנים האחרונות. במהלך השנים, עוסקת החברה בעיבוד שטחי גידולי שדה, פרדסים ובשטחים חקלאיים של בני המשפחה. בהמשך גדלו שטחי החברה והוקמו שותפויות לגידול עם חקלאים אחרים נוספים.

 

החברה נכון להיום מעבדת כ 10000 דונם של גידולי שדה ועוד כ 6000 דונם של פרדסים. החברה מטפלת בפרי של מגדלים אחרים בהסדרי שותפות עם מגדלים מאיזור הדרום, אורזת אותם במתקני החברה ומשווקת את התוצרת לשוק המקומי ובשווקי הייצוא.

THANK YOU!


Your message has been sent successfully

שם:

This field is required.

דוא"ל:

This field is required.

הודעה:

This field is required.

יצירת קשר